بررسی عوامل و پیامد های اختلافات اجتماعی از منظر قرآن
148 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی واحد کابل
نام استاد/نام دانشجو : عبد الحق حبیبی صالحی